Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 169  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZ.3321.160.2019 Serwis oprogramowania Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-08-27 2019-09-09 09:00 2019-10-25
DZ.3321.157.2019 Dostawa Angiografu wraz z instalacją, uruchomieniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Pracowni Hemodynamiki w Oddziale Kardiologii w Cieszynie Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-21 2019-10-02 09:00 --
DZ.3321.164.2019 Serwis oprogramowania Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-08-19 2019-09-02 09:00 --
DZ.3321.111.2019 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1200 Materiały budowlane 2019-08-16 2019-08-29 09:00 --
DZ.3321.136.2019 Dostawa materiałów opatrunkowych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-16 2019-09-23 09:00 2019-10-25
DZ.3321.106.2019 Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-08-16 2019-09-03 09:00 2019-10-18
DZ.3321.119.2019 Dostawa sprzętu komputerowego Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0200 Artykuły, sprzęt i usługi biurowe 2019-08-14 2019-09-10 09:00 --
DZ.3321.146.2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-14 2019-09-13 09:00 --
DZ.3321.153.2019 ,,Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko’’ Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-14 2019-09-30 09:00 --
DZ.3321.151.2019 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1200 Materiały budowlane 2019-08-09 2019-08-23 09:00 2019-08-23
DZ.3321.134.2019 Usługi pralnicze. Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i najmem bielizny ogólnoszpitalnej oraz świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej i asortymentu będącego własnością Zamawiającego. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3110 Usługi pralnicze i czyszczenia 2019-08-07 2019-09-23 09:00 --
DZ.3321.140.2019 Serwis oprogramowania Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-07 2019-08-27 09:00 2019-08-27
DZ.3321.142.2019 Dostawa artykułów żywnościowych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2100 Produkty spożywcze 2019-08-06 2019-08-19 09:00 2019-08-28
DZ.3321.147.2019 Serwis oprogramowania Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-07-30 2019-08-26 09:00 --
DZ.3321.131.2019 Dostawa wyposażenia medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-24 2019-10-02 09:00 --
DZ.3321.141.2019 Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-23 2019-08-05 09:00 --
DZ.3321.139.2019 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-22 2019-08-02 09:00 2019-09-06
DZ.3321.118.2019 Dostawa wyposażenia medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-22 2019-08-07 09:00 --
DZ.3321.137.2019 Dostawa leków Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-07-22 2019-08-28 09:00 --
DZ.3321.125.2019 Dostawa pozostałych materiałów (wózek serwisowy) Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1407 Narzędzia do utrzymania czystości 2019-07-17 2019-08-19 09:00 --
DZ.3321.129.2019 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-12 2019-08-08 09:00 2019-11-14
DZ.3321.121.2019 Dostawa stentów Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-08 2019-08-02 09:00 2019-10-14
DZ.3321.109.2019 Dostawa wyposażenia medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-07-08 2019-09-12 09:00 --
DZ.3321.124.2019 Dostawa implantów kardiochirurgicznych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-08 2019-07-19 09:00 --
DZ.3321.133.2019 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gleca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1200 Materiały budowlane 2019-07-08 2019-07-19 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa